Het park

Ons park ligt aan de rand van de Speulder- en Sprielderbossen in Koudhoorn, een agrarisch buurtschap dat in 2004 zo’n 440 inwoners telde. Het hoort bij de gemeente Putten, provincie Gelderland en ligt aan de zuidzijde van de provinciale weg tussen Putten en Garderen.

Rustig plekje

Een ree in het veld.
Foto: Marek Szczepanek via Wikipedia.

Al vanaf de jaren 70 kwamen stedelingen graag naar Koudhoorn om bij de boer(derij) een mooi rustig plekje voor tent of caravan te reserveren. Dit was zo’n succes dat veel mensen er jaren lang met grote regelmaat verbleven. Het aantal recreanten vooral op de Wildforsterweg 15 (eendenfokkerij) breidde zich snel uit.
Ook nummer 17 (kalverenmesterij) kreeg veel aanvragen. Het was dan ook geen verrassing dat beide percelen uiteindelijk verkocht werden en er 1 chaletpark ontwikkeld werd. Nadat de infrastructuur gerealiseerd was, gaf de gemeente toestemming voor verkaveling aan de toenmalige eigenaar. Die werd daardoor juridisch eigenaar van het park en de 170 kavels werden verkocht aan de recreanten (verpond volgens gemeente). Zo werden deze rechtmatig eigenaar van hun stukje Reewold. En ontstond er binnen Koudhoorn een heerlijk rustig (pensionado) dorpje ontstaan. Velen vonden het er heel goed toeven en genoten hier jaren van hun pensioen.

Foto: DocteurCosmos via WikiMedia.

Ontspannen

Vanuit het park loop je zo het bos in voor een wandeling, een ontmoeting met een ree of wild zwijn. Maar ook op de fiets of te paard kan je heerlijk uit de voeten. Het is en blijft een gewilde plek voor mensen die een rustig plekje willen kopen waar ze kunnen ontspannen. Elk jaargetijde op de Veluwe biedt zijn eigen ongekende mogelijkheden om de drukte van alledag even te vergeten en weer nieuwe energie op te doen uit de natuurlijke schoonheid.

Belangenvereniging

Door de verkaveling ontstond de behoefte bij de eigenaren zich te verenigen en in december 1999 werd de belangenvereniging als rechtspersoon notarieel vastgelegd. De vereniging heeft in de afgelopen 20 jaar natuurlijk verschillende bestuurders gekend en gelukkig heeft een aantal van hen nog steeds een chalet op Reewold.
De kennis is niet verloren gegaan en dat heeft al regelmatig zijn nut bewezen. Met name omdat de infrastructuur (juridisch het park) al enkele malen van eigenaar gewisseld is.
Cannenburgh B.V. heeft reeds 14 jaar het beheer.

Bestuur

Het huidige BvE bestuur stelt zich graag voor. Voorzitter: Ingrid de Jong. 18 jaar Reewold woont in Tzum. na 10 jaar Garderen. Secretaris: Gert Jan Kreijkes 3 jaar Reewold woont in Rijssen. na jaren Rusthoeve Koudhoorn. Penningmeester: An Thierens 3 jaar Reewold woont in Amsterdam na jaren wisselend Veluwe. Wij zijn via de contactpagina te bereiken.

Historie Reewold

Na de opbouwfase van Reewold kwamen er rond het millennium plekken vrij en daarmee kwamen er bulkeigenaren die een aantal chalets langdurig verhuurden. Ook de gemeente maakte op grote schaal gebruik van deze mogelijkheid om woningzoekenden te plaatsen. Dit had, tot verdriet van de overige eigenaren, gevolgen voor het onderhoud en het uiterlijk van het park.


Het begon er vervallen uit te zien. Het gewijzigde beleid van de gemeente vanaf 2014 deed daar nog eens een schep bovenop. Er volgde een heftige periode van handhaving en gedwongen vertrek van veel oudere bewoners. Dit ging meestal gepaard met verdriet en financieel verlies.


De optredende devaluatie bood echter kansen aan nieuwe eigenaren.
Nu 6 a 7 jaar later, zien we terugkijkend dat het tij gekeerd tij is door goede samenwerking. Geen bulkeigenaren, al verhuurd momenteel zo’n 25% van de eigenaren een chalet. Gezien de oppervlakte, capaciteit en voorzieningen op Reewold is dit ook echt het maximum aantal verhuur chalets. Daarnaast behouden we het rustige, natuurlijke karakter op het park en in de omgeving.